Chợ Tốt Đà Lạt

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

Các đơn hàng trong tỉnh Lâm đồng có thể yêu cầu giao hàng trực tiếp với phí giao hàng thoả thuận giữa 2 bên