Chợ Tốt Đà Lạt

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Với các sản phẩm còn bảo hành quý khách có thể được hoàn tiền theo tỷ lệ thoả thuận,

Với các sản phẩm hết bảo hành quy khách có thể bán lại cho chúng tôi với giá cả thoả thuận.