Chợ Tốt Đà Lạt

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Trang web và ứng dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của người dùng, mọi thông tin bạn truy cập website này sẽ bị xoá sau khi phiên làm việc kết thúc.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin được lưu trữ thông qua trình duyệt bởi bên thứ 3 như: Google, Facebook....